www.poolstation.nl

weblog 2007


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]

 
[vorige] [volgende]
the station managers

25 juli 2007 13:00

Iedere woensdag komen de leiders van de verschilende stations bijeen om te praten over practische zaken en nieuwe ontwikkelingen, samen met Kings Bay vertegenbwoordigers. Van links naar rechts achterin: het Chinese station: Wei Luo, het Nederlandse station: Maarten Loonen, het Brits station: Rob Smith, het Japans station: Hiroshi Kanda, de wetenschappelijk adviseur van Kings Bay: Bendik Eithun Halgunset. Van links naar erchts op de voorgrond: het Koreaanse station: Young Yun Yoon, de gecombineerde Duitse en Franse basis: Rainer Vockenroth en de base commander van Sverdrup Station van het Noorse Poolinstituut: Trond Svenøe.

We wisselen informatie uit over lopend onderzoek en speciale bezoekers. Het is ook een goede plek om de kennis uit het verleden in te brengen in de hedendaagse gang van zaken en verbeteringen aan te brengen op het gebied van logistiek en veiligheid.


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]
click for english language
[vorige] [huidige] [volgende] [overzicht]
20070724, 18:05 20070725, 13:00 20070726, 00:26 alle verslagjes met kleine foto's
franse vangst stationschefs baardrob

Deze pagina heeft de volgende sleutelwoorden meegekregen: [station]  Je kunt op een sleutelwoord klikken voor pagina's over hetzelfde thema.