www.poolstation.nl

weblog 2013


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]

 
[vorige] [volgende]

IJsbeer jaagt op ganzeneieren

Jouke Prop is gastmedewerker op het Arctisch Centrum van de Rijskuniversiteit Groningen en bestudeert de wisselwerking tussen ijsberen en ganzen. Hier heb je twee films uit 2012 over zijn onderszoek.
Deze video laat achtereenvolgende bezoeken van ijsberen zien aan een kolonie met nesten van brandganzen aan de westkust van Spitsbergen. De beren lopen van nest naar nest om de eieren op te eten en ze laten verontrustte ganzenouders achter. Ook de nesten van eidereenden en grote burgemeesters worden leeggeroofd. Deze video vat alle bezoeken in seizoen 2012 samen, in totaal 20 uur. The snelheid van de video is 5x normaal. Het veldwerk is uitgevoerd door Jouke Prop, Eva Wolters, Tom van Spanje, Oebele Dijk en Thomas Oudman.

IJsbeer spoort nesten van kleine rietganzen op

Ganzen nestelen op plekken waar ze veilig zijn voor roofdieren. Lange tijd was de poolvos, die een heel heeft aan zwemmen, de belangrijkste rover. Brandganzen broedden daarom op eilandjes. De kleine rietgans, die iets groter is als de brandgans, kon wel een vos wegjagen bij zijn nest en broedde daarom vaak op de toendra. De laatste jaren verschijnen er echter steeds vaker ijsberen gedurende het broedseizoen. We weten nog steeds niet zeker of deze toename het gevolg is van een toenemend ijsbeerpopulatie doordat ze sinds 1968 niet meer bejaagd worden, of van het verdwijnen van jachtgronden op het pakijs als gevolg van de opwarming van het noordpoolgebied.
In het studiegebied maken kleine rietganzen hun nesten op rotspuntjes op de toenda. Deze plekken kunnen ze goed beschermen tegen poolvossen. Als er een ijsbeer komt, kunnen de ganzen zich alleen maar stilhouden en er het beste van hopen. Dat gaat lang niet altijd goed, zoals deze video laat zien. De video is gemaakt door Jouke Prop, Tom van Spanje en Eva Wolters.

De videos komen van het youtube kanaal van joukeprop. [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]
click for english language
[vorige] [huidige] [volgende] [overzicht]
20120824, 18:45 20130103, 12:00 20130128, 20:00 alle verslagjes met kleine foto's
jeugdjournaal ijsberen eten ganzeneieren Nederland op Edgeøya

Deze pagina heeft de volgende sleutelwoorden meegekregen: [ijsbeer]  [brandgans]  [kleine rietgans]  [video]  Je kunt op een sleutelwoord klikken voor pagina's over hetzelfde thema.