www.poolstation.nl

weblog 2006


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]

 
[vorige] [volgende]
Woitjek heeft ons afgezet en Cecilia wuift hem uit de hut Geopol, met walvisbeenderen en rendiergewei we koken op een houtkachel en drogen onze kleren, een atmosfeer van tijden van weleer

16 juli 2006, 17:30

We hebben een tweedaagse tocht gepland naar de punt van Brögerhalvöya. In dit gebied liggen veel meertjes en we willen kijken of er ganzen gebruik van maken. De ganzenaantallen in het dorp blijven aan de lage kant en de ganzen lijken de hoge predatiedruk van de poolvossen te ontwijken. Misschien zitten ze hier. Het gebied is uitgestrekt en 15 kilometer uit het dorp. Net op tijd heb ik me gerealiseerd dat 35 kilometer teveel is voor een dagtocht. Dus het plan is gewijzigd. We worden afgezet door Woitjek, die daarvoor de nieuwste boot uit de Noorse vloot gebruikt. We gaan overnachten in Geopol. Een hut waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan.
een steenwoestijn steencirkels gemaakt door de natuur een groen veldje waar ooit een dood rendier lag
De landtong heet Kvadehuken. Een verbastering van de Nederlandse naam Kwaade Hoek. Veel ondieptes en rotsen voor de kust maakten dit een moeilijk gebied om te landen of te passeren. Het gebied is indrukwekkend. Een steenwoestijn die het gehele blikveld vult. Onverwachts kom je cirkels van steen of mos tegen. De mos cirkels zijn ontstaan doordat hier ooit een rendier dood ging. Het verterende lichaam is bemesting geweest voor de planten. De groene plekken worden veelvuldig gebruikt door kleine jagers, rendieren en ganzen die allemaal ook weer poep achterlaten. En de groene cirkel wordt langzaam hoger.
de randen van de steencirkels vormen een gunstig microklimaat voor kiemende mossporen het meten van bodembeweging De mooiste polygonen zijn hier te vinden. Dit zijn stenen cirkels ontstaan door eeuwenlange bodembewegingen. Het vriezen en dooien van de bovenste bodemlaag, met permafrost in de diepere lagen, hebben de stenen gesorteerd.
En ook hier wordt gemeten door onderzoekers. Een automatisch meetstation met zonnecellen.


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]
click for english language
[vorige] [huidige] [volgende] [overzicht]
20060714, 14:30 20060716, 17:30 20060718, 19:30 alle verslagjes met kleine foto's
noordse sternen nieuwe plekken op zoek naar ganzen vredig of toch niet